Magnus Sandelin

mest om jihadism

Nyutgåva sätter ljus på terrorrörelse på frammarsch

Facebook
Facebook
SHARE
Google+
http://www.magnussandelin.se/nyutgava-satter-ljus-pa-terrorrorelse-pa-frammarsch
Follow by Email
RSS

o_sandelin_svenska-is-krigare-360x540De senaste åren har varit dramatiska om man tittar på utvecklingen för en av vårt tids värsta ideologier, den globala jihadistiska terrorideologin. Så sent som i november 2010 skrev Säkerhetspolisen i en lägesbeskrivning att ”radikalisering i våldsbejakande islamistiska miljöer förekommer i Sverige, men omfattningen bedöms vara begränsad”, och Säpo ansåg inte att det var ett problem på samhällsnivå.

Ett och ett halvt år senare, våren 2012, kom min bok Jihad – svenskarna i de islamistiska terrornätverken ut. Då hade vi haft ett självmordsattentat på Bryggaregatan i Stockholm, och ett avstyrt terrorattentat mot de danska tidningarna Jyllandsposten och Politiken med svenskar som tänkta gärningsmän. Allt fler började få upp ögonen för vad det här var för typ av terrorrörelse, men även om intresset så smått började ta fart så blandades det med en hel del skepsis mot och ifrågasättanden av personer som varnade för vad den här groende ideologin kunde för konsekvenser.

Läget idag är helt annorlunda. I takt med att allt fler europeiska medborgare de senaste åren anslutit till Islamiska staten och liknande grupper har Sverige och andra länder tvingats inse det nödvändiga i att på bred front bekämpa en inhemsk rörelse som är på frammarsch. Terrorattentat som de i Paris 2015 och Bryssel 2016 visar att den jihadistiska miljön i Europa utgör ett pågående och reellt hot.

Därför har jag det senaste året jobbat med en kraftigt uppdaterad nyutgåva av boken Jihad, där ungefär en tredjedel är nyskrivet material. Boken, som precis kommit ut i handeln, har titeln Svenska IS-krigare – från al-Qaida till jihadi cool och ges ut på förlaget Fri Tanke.

Även om frågan om den globala jihadismen de senaste åren hamnat högt upp på agendan så är den inte ny. I Sverige har det funnits aktiva al-Qaidanätverk sedan början av 90-talet. Boken Svenska IS-krigare ger både en bakgrund till den jihadistiska miljön i Sverige, unika vittnesmål inifrån rörelsen och en aktuell lägesbeskrivning av situationen i dag.

Köp boken på Adlibris.

Svenske IS-terroristens många skepnader på nätet

Facebook
Facebook
SHARE
Google+
http://www.magnussandelin.se/svenske-is-terroristens-manga-skepnader-pa-natet
Follow by Email
RSS

 

abdelfatah 2I veckan kom uppgifter om att en av de mest aktiva nätaktivisterna bland svenska IS-jihadister ska ha dödats i Syrien. 26-årige Abdi Fitah Ahmed, på nätet mest känd som ”AbdelFatah AbuMaidah” och en rad andra pseudonymer, ska enligt andra svenska jihadister ha ingått i ett kommando från Islamiska Staten som attackerade baracker tillhörande den amerikanska militären. Flera av IS-terroristerna ska ha utlöst sina självmordsbälten under operationen, och några ska ha skjutits till döds av amerikanska soldater.

AbdelFatah var från Borlänge där han studerade på samhällsvetarprogrammet på högskolan. Han jobbade även ideellt med ungdomar vid en av stadens moskéer. Någon gång under 2015 lämnade han Sverige och anslöt till Islamiska Staten. Förra sommaren började han skriva statusuppdateringar från ”kalifatet” på Facebook, och publicerade en bild sig själv tillsammans med den efterlyste IS-terroristen och förre rapparen Denis Cuspert.

AbdelFatah AbuMaidah och Abu Talha al almani 31 juli 2015Jag har följt ”AbdelFatahs” förehavanden och olika konton på sociala medier under ett par år. Redan när han bodde i Sverige var han en av de mest aktiva profilerna i den stängda facebookgruppen Ummah Nyheter, som framförallt var en propagandakanal för redan övertygade sympatisörer till den globala jihadismen. Han startade även en egen hemlig grupp på Facebook för svenska jihadsympatisörer, ”Syskon som stödjer Mujahideen!”

Under tiden i Syrien var han mycket flitig med att propagera för Islamiska Staten och mot rivaliserande al-Qaida och dess svenska sympatisörer, som han föraktade för att inte stå upp för jihad. Han hyllade de terrordåd som IS genomförde i Europa och uppmanade till mer terror. Samtidigt gjorde han många utläggningar om hur härligt livet blir för den som tar steget och lämnar de ”otrognas” länder för att bosätta sig i ”kalifatet”. Hans längtan efter att bli ”martyr” var också ett genomgående tema i hans skrivande.

Abdi Ahmed, träna barn till terrorister 11 november 2015Internet har krympt världen även för jihadister, öppnat fler kanaler för propagandaspridning och på många sätt ersatt den fysiska värld där kontaktskapande, rekrytering men även planering av olika aktiviteter tidigare ägde rum. Framförallt sker detta i de sociala medierna, och stora företag som Facebook, Twitter och Youtube bedriver en ständig kamp mot konton som används för att sprida den jihadistiska propagandan.

Abdi Fitah Ahmed terroruppmaning 23 september 2015AbdelFatah var flitig med att använda de verktyg som stod till buds, och i takt med att hans konton stängdes ner av företagen så startade han nya. Under loppet av ett och ett halvt år noterade jag åtminstone ett drygt femtontal olika konton som han av allt att döma låg bakom på Facebook och Twitter, och en kort tid innan han dog öppnade han även en kanal på den krypterade tjänsten Telegram.

Det fanns ett mönster i de alias han använde, och det gick att känna igen hans mycket begränsade ”vänskara” samt hans sätt att uttrycka sig. Namnet AbuMaidah betyder till exempel ”pappa till Maidah”.

Följande konton kopplar jag till Abdi Fitah Ahmed:AbuMaidah Saeed 10 augusti 2015

Facebook:

2014: AbdelFatah AbuMaidah (1.), AbdelFatah Ibn Saeed (2.)

2015: AbdelFatah AbuMaidah (3.), AbuMaidah Seed (4.), Pelle Svanslös (5.), AbdelFatah Shami (6.)

2016: AvdelFatah Ibn Saeed (7.), Abu Jawlani (8.), AbuMaidah Shami (9.), AbdelFatah Shami (10.), AbdelFatah Shami (11.)

Facebooksida: Mitt liv i Khilafa

Twitter:

Sept. 2015: AbuQudama Al-Habashi/Abu Maidah Dawlawi (@AbuMaidaaah)

Nov. 2015: Abu Layth At-Tamimi (@usood146), Abu Layth At-Tamimi (@usood163), Abu Layth At-Tamimi (@usood172)

Dec. 2015: Abu Layth At-Tamimi (@usood165)

Telegram:

Er broder i Sham

Gävleimamen i hemlig grupp för jihadsympatisörer

Facebook
Facebook
SHARE
Google+
http://www.magnussandelin.se/gavleimamen-i-hemlig-grupp-for-jihadsympatisorer
Follow by Email
RSS

svtI dagarna, efter nästan åtta månaders tystnad, har Gävle moskés imam Abo Raad börjat kommentera de uppgifter som jag och Gefle Dagblad publicerade om honom i september. Vi berättade då att han i ett facebookinlägg i juni 2014 hyllade Islamiska statens pågående blixtkrig i Irak. Vi berättade också om hur han av en person inom den al-Qaidainspirerade miljön i Sverige pekades ut som deras ”sheikh”.

När Abo Raad äntligen tar bladet från munnen för att kommentera de här uppgifterna så gör han det inte för mig eller Gefle Dagblad, vilka han har bestämt sig för att bojkotta. Istället talar han ut i Sveriges Radios program Människor och Tro, och i SVT Uppsala.

Abo Raad förnekar alla uppgifter som publicerats om honom. Han säger i Människor och Tro att vi som avslöjat de här uppgifterna ljuger, och att ”det måste råda psykiska problem” på Gefle Dagblads redaktion. Om sitt facebookinlägg i juni 2014 säger han att han inte alls syftade på Islamiska staten, utan på ”svenska välgörenhetsorganisationer”.

Abo Raad och hans släkting Ali al-Ganas, som vi också granskade, försöker i officiella sammanhang att distansera sig från den jihadistiska extremismen. I Människor och Tro förklarar al-Ganas sin hyllning till en dödad IS-krigare med att han trodde att personen var i Syrien för att jobba humanitärt.

En annan bild framträder i mer slutna sammanhang. Det är viktigt att förstå till vilka miljöer som Abo Raad och Ali al-Ganas har tillträde, och där de ses som jämlikar. Därför ska jag lägga ytterligare ett exempel till de tidigare och berätta om en hemlig facebookgrupp som hette ”Syskon som stödjer Mujahideen!”.

flaggaI november 2014, några månader innan 24-åriga Abdi Fitah Ahmed (AbdelFatah AbuMaidah) från Borlänge reste för att ansluta till Islamiska staten i Syrien skapade han en hemlig grupp för speciellt inbjudna jihadistsympatisörer på facebook. Syftet var att samla personer som ”stödjer sanningen” om jihad i Guds namn, och dela nyheter med varandra om olika delar i det som brukar kallas det globala al-Qaidanätverket. Facebookgruppen fick namnet ”Syskon som stödjer Mujahideen!”. Medlemslistan, som efter ett par dagar omfattade 70 facebookkonton, ger en unik inblick i en del av det nätverk i Sverige som stödjer den al-Qaidainspirerade ideologin om ett krig mellan ”rättrogna” och ”otrogna”.

”Vi har samlats i denna ärade grupp för att Allah har gjort oss bröder som står för sanningen. (…) Vi är syskon som öppet stödjer sina syskon som krigar fi sabillilah globalt mot förtryck”, skrev Abdi Fitah Ahmed i beskrivningen av gruppen, och uppmanade de andra medlemmarna att utöka den med fler sympatisörer:

”Lägg till alla bröder som ni känner är nära haqq (sanningen, min anmärkning). Lägg till alla syskon som stödjer haqq och låt oss öka. Låt oss vara nycklarna till det goda”.

Flera svenska IS-medlemmar lades snabbt in bland gruppens medlemmar, till exempel Khaled Shahade från Göteborg, Akar Saman Ali från Stockholm och Farah Osman från Örebro. Där fanns ytterligare ett par personer som varit i Syrien men som jag väljer att inte namnge, samt personer/konton som man kan misstänka befinner sig, eller har befunnit sig, i Syrien. Dessutom fanns bland medlemmarna personer i Sverige som sympatiserar med Islamiska staten eller andra al-Qaidainspirerade grupper, till exempel en 23-årig man i Eskilstuna som jag har intervjuat här på bloggen. Där fanns också representanter för en del mindre islamistiska organisationer, samt en person som talat på stora muslimska evenemang. Den sistnämnde utsågs till och med till en av tre administratörer för gruppen, vilket han tackade Abdi Fitah Ahmed för med orden: ”Må Allah bevara dig och alla syskon och välsigna denna grupp”. Han lade sedan ut ett par länkar till jihadistpropaganda. Jag väljer dock att inte namnge honom efter att han har sagt att han idag tar avstånd från de åsikter som han hade då, hösten 2014.

Under de veckor som gruppen var aktiv gjordes dock inte särskilt många inlägg. Det lades bland annat ut några länkar till filmer som hyllar al-Qaidamedlemmar, och den blivande IS-medlemmen Abdi Fitah Ahmed lade ut en bild av den svartvita jihadistflaggan som bland annat IS använder, med orden: ”Må Denna flagga vaja över den islamiska världen och må Allah göra oss en del av jobbet.”

Det intressanta är istället vilka personer som åtnjöt ett sådant stort förtroende hos administratörerna att de överhuvudtaget togs in i den hemliga gruppen, osynlig för alla utom dess medlemmar. I en sådan grupp vill man inte ha infiltratörer eller politiska motståndare, även om det bara är åsikter som uttrycks.

Jag lyckades dock infiltrera gruppen. Under en tid hade jag ett alias på Facebook som hade vunnit förtroende hos personer i den här mycket extrema miljön. Till mitt alias hörde till exempel vid ett tillfälle ett par personer av sig som var i färd med att ansluta/organisera resa till Islamiska staten, och försökte få ”mig” att åka med. Att det rörde sig om ett äkta rekryteringsförsök har jag senare fått bekräftat. Mitt alias blev i samband med detta också inbjuden till gruppen ”Syskon som stödjer Mujahideen!”.

aboraadSåväl Abo Raad som Ali al-Ganas åtnjöt ett sådant stort förtroende inom den här miljön att de också bjöds in som medlemmar i gruppen. Abo Raad lades in i gruppen av den 23-årige IS-sympatisören från Eskilstuna, och lämnade den inte under de åtta månader som jag hade insyn i den. Jag noterade också att han läste flera av de inlägg som gjordes. Det här stämmer väl in i ett större mönster där Abu Raads namn ofta dyker upp när personer i den här extrema miljön pratar om vilka de har som förebilder, eller i grupper som den här.

När de gäller släktingen Ali al-Ganas, tidigare ansvarig för ungdomsverksamheten vid Gävle moské, så var han inte endast en passiv medlem i gruppen ”Syskon som stödjer Mujahideen!” utan gjorde också ett längre inlägg där han hyllade jihadister världen över. Hans inlägg belyser även den splittring som finns inom den al-Qaidainspirerade miljön efter IS framgångar. I texten betonade han vikten av enighet mellan de stridande grupperna:

alganas”Al Salsmu Aleykum Wa Rahmatu Allah Wa Barakatuh.
Först och främst så ber jag Allsh Den Upphöjde att Han stabiliserar oss på sanningens väg, och gör oss bland de som håller fast vid Koranen och Sunnahn. Och som följer de rättfärdiga föregångarnas förståelse.
Vidare så vill jag säga några ord.
Jag hoppas och önskar att den här gruppen ska ena oss muslimer. Och att vi visar stöd och kärlek till alla syskon som kämpar för Allahs sak. Och att vi ej begränsar sanningen till en viss grupp som man tycker om eller håller med.
Och att vi ej låter någon smutskasta våra syskon i Islam, så länge de är på rätt Manhaj.
Och att alla inlägg och diskussioner ska ske med kunskap och gott uppförande.
Låt Gudsfruktan vara en grund i våra inlägg, och låt målet vara att visa sanningen. Genom kunskap,visdom och tålamod.
För att sannerligen så segrar inte sanningen genom smutskastning,förtal och annat ont.
Och slutligen så ber jag Allah att Han enar våra syskon som kämpar för Hans sak / skull. Jag ber Allah att Han skänker de segern och förnedrar Islams fiender.”

De här uppgifterna bekräftar ytterligare vad jag och Gefle Dagblad avslöjade i september, att Abo Raad (och Ali al-Ganas) har en positiv inställning till den globala jihadistiska rörelsen, och att de av personer i den här miljön ses som ”en av dem”. Eller som al-Qaidasympatisören skrev i den hemliga konversationen som vi berättade om i höstas, ”Vi har Shaykh Abu Ra’ad”.

Här sammanfattar Gefle Dagblads reporter Johan Järvestad Abo Raads och Ali al-Ganas intervjusvar.

Skatteutredningar slår mot svenska terrornätverk

Facebook
Facebook
SHARE
Google+
http://www.magnussandelin.se/skatteutredningar-slar-mot-svenska-terrornatverk
Follow by Email
RSS

Bild 1 Bild 2En rättegång förra veckan var bland det viktigaste som hänt på länge för att bekämpa de jihadistiska terrornätverken i Sverige. Jag tänker inte på rättegången mot den 20-årige man som åtalats för att ha planerat ett självmordsdåd, utan på en helt annan historia som hamnat mer i skymundan.

I centrum står två personer som båda är aktiva våldsbejakande islamister. Den ene mannen, en 20-åring, är son till den svenske al-Qaidaledaren Mohammed Moummou, som dödades i Irak 2008. Den andre mannen, en 27-åring, är universitetsutbildad ekonom och har jobbat en kortare period på Skatteverket. Båda männen har enligt olika källor varit i Syrien för jihad.

Fallet är ett typexempel på hur finansiering från Sverige av terrorism i exempelvis Syrien och Irak kan gå till idag.

Tillsammans bildade de två männen ett bolag 2014 för handel med datorer, mobiltelefoner och liknande varor. Men enligt polis och åklagare var syftet med bolaget att tillgodogöra sig stora summor pengar som annars skulle ha gått till skatt, genom momsbedrägeri. Man misstänker också att upplägget varit ett sätt att tvätta pengar som härrör från ekonomisk brottslighet.

Under januari 2015 gick ett 20-tal transaktioner på sammanlagt 15 miljoner kronor från männens bolag till mottagare i Lettland och Turkiet. Var pengarna slutligen har hamnat är oklart. Det är mycket svårt att bevisa att pengar gått till terrorverksamhet, och därför har vi bara ett sådant mål i Sverige som lett till fällande domar (2005). Istället har svenska myndigheter börjat utreda kända extremister för andra brott eller otillbörligheter som är lättare att bevisa. Modellen är samma som amerikanska myndigheter på 1920-talet använde för att få maffiabossen Al Capone bakom lås och bom. Enligt Dagens Nyheter har Skatteverket mot den bakgrunden startat utredningar mot 77 personer i de här extremistiska nätverken, ofta efter tips från Säkerhetspolisen. Jag tror att det är en framgångsrik metod för att försvaga nätverken och dess verksamhet.

Förra veckan ställdes 20-åringen och 27-åringen alltså inför rätta för grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri. Utredningen ger en inblick i en del av de våldsbejakande islamistiska nätverken i Sverige. Flera av de namn som förekommer i härvan är välbekanta i de här sammanhangen. Jag ska ta upp ett par av dem.

En 29-årig man ska enligt utredningen också ha varit inblandad i bolaget, men honom har utredarna inte fått tag på. Jag träffade honom, och även den huvudåtalade 27-åringen, våren 2014 när jag gjorde ett oannonserat besök på ett möte som al-Taqwa ungdomsförening hade i Skärholmens moské. Besöket var del i researchen inför ett reportage för SVT:s Uppdrag granskning om en annan svensk jihadist. Al-Taqwa ungdomsförening är en inofficiell sammanslutning av jihadinriktade salafister i några av Stockholms förorter, och 29-åringen var en av de drivande personerna där. Han har akademikerbakgrund, och har blivit av med ett säkerhetsklassat jobb på ett telekombolag efter att arbetsgivaren gjort en kontroll hos Säkerhetspolisen (enligt en anmälan som han själv har gjort till DO). Mannen bedömdes alltså vara en säkerhetsrisk. När jag träffade honom gav han ett mycket intelligent och propert intryck.

Vid mötet i moskén ställde jag frågor om al-Taqwa ungdomsförening och inställningen till ett par mycket extrema al-Qaidaideologer som företrädare för föreningen hade hyllat, bland annat saudiern Nasir al-Fadh. Under samtalet tog 29-åringen ideologerna i försvar. Jag frågade också efter 27-åringen, som jag då inte hade något ansikte på. Plötsligt reste sig en man som suttit på golvet och sprang ut från lokalen. Det var alltså den nu åtalade mannen som har haft en anställning på Skatteverket. Även han har uttryckt mycket extrema sympatier på nätet, och säkra källor från bland annat Syrien uppger att han utbildats i träningsläger där.

Ytterligare en person som förekommer i utredningen är en 30-årig man från Göteborg som stått åtalad för att ha planerat mord på konstnären Lars Vilks (det så kallade Röda stenfallet). Han friades från de misstankarna i både tingsrätt och hovrätt, men journalistkåren i stort hade även bestämt sig för att han inte heller var våldsbejakande islamist utan hade gripits av Säpo enbart på grund av att han är muslim. Han var ordförande i en bidragsberättigad förening och reportrar och andra imponerades av hans vältalighet under rättegången. I en tidning fick han frågan om han inte skulle satsa på en politisk karriär…

Men hos mannen hade polisen hittat stora mängder våldsbejakande propaganda för bland annat al-Qaida och al-Shabaab. Mannens profilbild på facebook är också Somalias karta målad i den klassiska svartvita jihadistflaggan. En tid efter den friande domen dömdes 30-åringen också för att ha hotat en kvinna till livet. För att understryka allvaret i mordhotet hade mannen sagt till henne att han är en ”jihadkrigare”.

I det nu aktuella målet är han misstänkt för medhjälp till grovt skattebrott.

Dom har ännu inte fallit, och männen nekar till brott.

De jihadistiska nätverken i Sverige sträcker sig alltså mellan olika städer. I de här konkreta fallen handlar det, bland annat, om välutbildade personer med stor social kompetens som vid flera tillfällen lyckats dupera omgivningen. Det är inte heller första gången som personer i de här nätverken åtalats för den här typen av brott. För ett par år sedan dömdes bland annat den radikala Göteborgspredikanten Anas Khalifa till fängelse för grovt skattebrott m.m. efter ett liknande upplägg som i det nu aktuella målet. Även i det målet hade stora summor pengar skickats utomlands, men i vems fickor de slutligen hamnat var även där oklart.

Vantolkningar i rapport
från Segerstedtinstitutet

Facebook
Facebook
SHARE
Google+
http://www.magnussandelin.se/vantolkningar-i-rapportfran-segerstedtinstitutet
Follow by Email
RSS

rapportDet av regeringen tillsatta Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet har tidigare blivit hårt kritiserat av en lång rad forskare. Institutet ska vara ett så kallat ”nationellt resurscentrum” mot våldsbejakande ideologier och rörelser. Själv har jag inte ägnat institutet någon särskild uppmärksamhet, förrän för några dagar sedan. Då publicerade Segerstedtinstitutet en rapport, skriven av Marcus Herz, lektor i socialt arbete, som får mig att allvarligt oroas över seriositeten i verksamheten. Rapporten består nämligen av grova vantolkningar och direkta fel, bland annat i ett avsnitt som handlar om undertecknad.

Läs mer

Sida 1 av 8

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén