Facebook
Facebook
Google+
https://www.magnussandelin.se/bistandsarbetare-atalas-for-insamling-till-terrorgrupper
Follow by Email
RSS
Ett av inläggen som enligt åklagaren utgör terrorbrott.

Ett av inläggen som enligt åklagaren utgör terrorbrott.

Den 34-årige mannen reste ofta till Syrien för en betrodd biståndsorganisations räkning. Nu åtalas han för att ha uppmanat att skänka pengar till terrorgrupper.

Biståndsorganisationen Solidaritetscenter har varit en central organisation inom den radikalislamistiska miljön i Sverige, men erhöll trots det ett så kallat 90-konto från Svensk Insamlingskontroll i december 2013. Ett sådant konto ska vara en garanti för att insamling av pengar för humanitära ändamål sker under ”betryggande kontroll”. Samtidigt kunde man på sociala medier följa hur organisationens främste biståndsarbetare i Syrien, en man bosatt i Skåne, regelbundet propagerade för jihadistiska grupper i landet, inklusive al-Qaidas gren, Jabhat al-Nusra, och Islamiska staten, ad-Dawla.

Jag har sparat mycket material från mannens facebooksida under den tiden.

”Allt det goda kommer från Allah och sedan så kommer dessa goda nyheter efter att Ahrar ash-Shaam, Jabhat al Nusrah, ad-Dawla, Liwaa al-Haqq och Suqoor al-Izz mm gått ihop och strider tillsammans likt en enda man. Må Allah ena dem, stärka dem, stabilisera dem och ge dem segern!”, skrev han den 18 oktober 2013.

Flera gånger uppmanade han människor från Sverige att resa till Syrien och kämpa med jihadisterna för att införa sharialagar i landet, som den 16 november 2013:

”Våra syskon i Syrien kommer med Allahs vilja att segra! Fanan av La ilaha illa Allah kommer att höjas, och med Allahs lagar kommer det att dömas. Detta kommer att ske MED dig eller UTAN dig! Så ställ dig själv frågan, kommer du kunna sitta med dina barn och dina nära och kära en vacker dag och berätta hur DU var en del av denna seger? Eller kommer du fortsätta lura dig själv att du är ’hjälplös’?”

När Islamiska staten bedrev sitt blixtkrig i norra Irak i juni 2014 var den 34-årige biståndsarbetaren en av flera svenska jihadsympatisörer som uttryckte glädje på sociala medier, även om han senare i diskussioner starkt kritiserat IS.

Samtidigt som han gjorde de här och många andra liknande uttalanden har han varit Solidaritetscenters ansikte utåt i reklam- och informationsfilmer som lagts ut på organisationens hemsida och i sociala medier.

Solidaritetscenter upphörde med sin verksamhet i början av 2016. Anledningen som uppgavs på organisationens hemsida, några veckor efter att Säkerhetspolisen gjort husrannsakan hemma hos organisationens medarbetare, var att man ”inte kan verkställa projekt utomlands längre av olika anledningar”.

Solidaritetscenter hade sitt säte i Göteborg och flera av de personer som satt i styrelsen har kopplingar till Sveriges radikalislamistiska miljö.

Nu åtalas den 34-årige biståndsarbetaren för ”brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet”. Det är dock inte något som han skrivit på sitt officiella facebookkonto som åtalet gäller, utan flera inlägg på ett annat konto som han enligt åklagaren innehaft under fingerat namn. Där har han uppmanat människor att skänka pengar genom två namngivna utländska ”shejker” för att ”förse bröderna i fronten med vapen”. De grupper som pengarna var avsedda för var Jahbat al-Nusra, Islamiska staten och Ahrar ash-Shaam. De två förstnämnda grupperna var terrorstämplade av bland annat EU och FN under den tid som uppmaningarna låg ute.

Säkerhetspolisen och åklagaren anser sig kunna knyta biståndsarbetaren till det ”falska” facebookkontot genom en omfattande kontroll av bland annat IP-adresser och jämförelser med hans officiella konto.

Den åtalade mannen medger att det ”falska” facebokkontot kan ha tillhört honom, men att det inte är något han minns. Han tillägger att alla pengar som han samlat in har gått till välgörenhet.

Till en början misstänkte Säpo att mannen även själv tagit emot pengar med syftet att det ska gå till terrorism, och i förhör har han fått frågan vad olika inbetalningar till hans privata konto gäller, totalt 282.000 kronor. Mannen uppger att det är pengar till Solidaritetscenter och olika välgörenhetsprojekt. Åklagaren har sedan skrivit av den delen av misstankarna.

Rättegången i Malmö tingsrätt planeras att äga rum i februari nästa år.

Dela gärna artikeln på sociala medier så att fler får läsa den: