NPA

I samarbete med företaget Nordic Protection Academy håller jag föreläsningar och utbildningar om våldsbejakande extremism och radikalisering för myndigheter, företag och organisationer. Läs mer och boka på NPA:s hemsida.

”Magnus Sandelins översikt och fördjupning i den svenska jihadismens framväxt och utveckling är både spännande och bildande. Vår organisation har fått en mycket bra kunskapsbas att fortsätta sitt arbete utifrån.”
Daniel Levin, Programchef, Bokmässan

”Under hösten 2017 genomförde Nordic Protection Academy en utbildningsinsats avseende våldsbejakande extremism i Stockholm stad. Insatsen omfattade sju tillfällen och över 1600 medarbetare deltog. Utbildningen var välplanerad, väl genomförd och i linje med det vi efterfrågat.”
Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm stad

”Kommunens förvaltningar hade mycket stor nytta av Magnus Sandelins föreläsningar och vi såg konkreta resultat i att våra medarbetares kunskaper om våldsbejakande extremism ökade.”
Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör, Sigtuna kommun