Facebook
Facebook
Google+
https://www.magnussandelin.se/gavleimamen-i-hemlig-grupp-for-jihadsympatisorer
Follow by Email
RSS

svtI dagarna, efter nästan åtta månaders tystnad, har Gävle moskés imam Abo Raad börjat kommentera de uppgifter som jag och Gefle Dagblad publicerade om honom i september. Vi berättade då att han i ett facebookinlägg i juni 2014 hyllade Islamiska statens pågående blixtkrig i Irak. Vi berättade också om hur han av en person inom den al-Qaidainspirerade miljön i Sverige pekades ut som deras ”sheikh”.

När Abo Raad äntligen tar bladet från munnen för att kommentera de här uppgifterna så gör han det inte för mig eller Gefle Dagblad, vilka han har bestämt sig för att bojkotta. Istället talar han ut i Sveriges Radios program Människor och Tro, och i SVT Uppsala.

Abo Raad förnekar alla uppgifter som publicerats om honom. Han säger i Människor och Tro att vi som avslöjat de här uppgifterna ljuger, och att ”det måste råda psykiska problem” på Gefle Dagblads redaktion. Om sitt facebookinlägg i juni 2014 säger han att han inte alls syftade på Islamiska staten, utan på ”svenska välgörenhetsorganisationer”.

Abo Raad och hans släkting Ali al-Ganas, som vi också granskade, försöker i officiella sammanhang att distansera sig från den jihadistiska extremismen. I Människor och Tro förklarar al-Ganas sin hyllning till en dödad IS-krigare med att han trodde att personen var i Syrien för att jobba humanitärt.

En annan bild framträder i mer slutna sammanhang. Det är viktigt att förstå till vilka miljöer som Abo Raad och Ali al-Ganas har tillträde, och där de ses som jämlikar. Därför ska jag lägga ytterligare ett exempel till de tidigare och berätta om en hemlig facebookgrupp som hette ”Syskon som stödjer Mujahideen!”.

flaggaI november 2014, några månader innan 24-åriga Abdi Fitah Ahmed (AbdelFatah AbuMaidah) från Borlänge reste för att ansluta till Islamiska staten i Syrien skapade han en hemlig grupp för speciellt inbjudna jihadistsympatisörer på facebook. Syftet var att samla personer som ”stödjer sanningen” om jihad i Guds namn, och dela nyheter med varandra om olika delar i det som brukar kallas det globala al-Qaidanätverket. Facebookgruppen fick namnet ”Syskon som stödjer Mujahideen!”. Medlemslistan, som efter ett par dagar omfattade 70 facebookkonton, ger en unik inblick i en del av det nätverk i Sverige som stödjer den al-Qaidainspirerade ideologin om ett krig mellan ”rättrogna” och ”otrogna”.

”Vi har samlats i denna ärade grupp för att Allah har gjort oss bröder som står för sanningen. (…) Vi är syskon som öppet stödjer sina syskon som krigar fi sabillilah globalt mot förtryck”, skrev Abdi Fitah Ahmed i beskrivningen av gruppen, och uppmanade de andra medlemmarna att utöka den med fler sympatisörer:

”Lägg till alla bröder som ni känner är nära haqq (sanningen, min anmärkning). Lägg till alla syskon som stödjer haqq och låt oss öka. Låt oss vara nycklarna till det goda”.

Flera svenska IS-medlemmar lades snabbt in bland gruppens medlemmar, till exempel Khaled Shahade från Göteborg, Akar Saman Ali från Stockholm och Farah Osman från Örebro. Där fanns ytterligare ett par personer som varit i Syrien men som jag väljer att inte namnge, samt personer/konton som man kan misstänka befinner sig, eller har befunnit sig, i Syrien. Dessutom fanns bland medlemmarna personer i Sverige som sympatiserar med Islamiska staten eller andra al-Qaidainspirerade grupper, till exempel en 23-årig man i Eskilstuna som jag har intervjuat här på bloggen. Där fanns också representanter för en del mindre islamistiska organisationer, samt en person som talat på stora muslimska evenemang. Den sistnämnde utsågs till och med till en av tre administratörer för gruppen, vilket han tackade Abdi Fitah Ahmed för med orden: ”Må Allah bevara dig och alla syskon och välsigna denna grupp”. Han lade sedan ut ett par länkar till jihadistpropaganda. Jag väljer dock att inte namnge honom efter att han har sagt att han idag tar avstånd från de åsikter som han hade då, hösten 2014.

Under de veckor som gruppen var aktiv gjordes dock inte särskilt många inlägg. Det lades bland annat ut några länkar till filmer som hyllar al-Qaidamedlemmar, och den blivande IS-medlemmen Abdi Fitah Ahmed lade ut en bild av den svartvita jihadistflaggan som bland annat IS använder, med orden: ”Må Denna flagga vaja över den islamiska världen och må Allah göra oss en del av jobbet.”

Det intressanta är istället vilka personer som åtnjöt ett sådant stort förtroende hos administratörerna att de överhuvudtaget togs in i den hemliga gruppen, osynlig för alla utom dess medlemmar. I en sådan grupp vill man inte ha infiltratörer eller politiska motståndare, även om det bara är åsikter som uttrycks.

Jag lyckades dock infiltrera gruppen. Under en tid hade jag ett alias på Facebook som hade vunnit förtroende hos personer i den här mycket extrema miljön. Till mitt alias hörde till exempel vid ett tillfälle ett par personer av sig som var i färd med att ansluta/organisera resa till Islamiska staten, och försökte få ”mig” att åka med. Att det rörde sig om ett äkta rekryteringsförsök har jag senare fått bekräftat. Mitt alias blev i samband med detta också inbjuden till gruppen ”Syskon som stödjer Mujahideen!”.

aboraadSåväl Abo Raad som Ali al-Ganas åtnjöt ett sådant stort förtroende inom den här miljön att de också bjöds in som medlemmar i gruppen. Abo Raad lades in i gruppen av den 23-årige IS-sympatisören från Eskilstuna, och lämnade den inte under de åtta månader som jag hade insyn i den. Jag noterade också att han läste flera av de inlägg som gjordes. Det här stämmer väl in i ett större mönster där Abu Raads namn ofta dyker upp när personer i den här extrema miljön pratar om vilka de har som förebilder, eller i grupper som den här.

När de gäller släktingen Ali al-Ganas, tidigare ansvarig för ungdomsverksamheten vid Gävle moské, så var han inte endast en passiv medlem i gruppen ”Syskon som stödjer Mujahideen!” utan gjorde också ett längre inlägg där han hyllade jihadister världen över. Hans inlägg belyser även den splittring som finns inom den al-Qaidainspirerade miljön efter IS framgångar. I texten betonade han vikten av enighet mellan de stridande grupperna:

alganas”Al Salsmu Aleykum Wa Rahmatu Allah Wa Barakatuh.
Först och främst så ber jag Allsh Den Upphöjde att Han stabiliserar oss på sanningens väg, och gör oss bland de som håller fast vid Koranen och Sunnahn. Och som följer de rättfärdiga föregångarnas förståelse.
Vidare så vill jag säga några ord.
Jag hoppas och önskar att den här gruppen ska ena oss muslimer. Och att vi visar stöd och kärlek till alla syskon som kämpar för Allahs sak. Och att vi ej begränsar sanningen till en viss grupp som man tycker om eller håller med.
Och att vi ej låter någon smutskasta våra syskon i Islam, så länge de är på rätt Manhaj.
Och att alla inlägg och diskussioner ska ske med kunskap och gott uppförande.
Låt Gudsfruktan vara en grund i våra inlägg, och låt målet vara att visa sanningen. Genom kunskap,visdom och tålamod.
För att sannerligen så segrar inte sanningen genom smutskastning,förtal och annat ont.
Och slutligen så ber jag Allah att Han enar våra syskon som kämpar för Hans sak / skull. Jag ber Allah att Han skänker de segern och förnedrar Islams fiender.”

De här uppgifterna bekräftar ytterligare vad jag och Gefle Dagblad avslöjade i september, att Abo Raad (och Ali al-Ganas) har en positiv inställning till den globala jihadistiska rörelsen, och att de av personer i den här miljön ses som ”en av dem”. Eller som al-Qaidasympatisören skrev i den hemliga konversationen som vi berättade om i höstas, ”Vi har Shaykh Abu Ra’ad”.

Här sammanfattar Gefle Dagblads reporter Johan Järvestad Abo Raads och Ali al-Ganas intervjusvar.

Dela gärna artikeln på sociala medier så att fler får läsa den: