Den här bloggen drivs av författaren och journalisten Magnus Sandelin, och är en plattform för nyheter och kommentarer om framförallt jihadism, men även en del annan våldsbejakande extremism, med koppling till Sverige.

Magnus Sandelin har arbetat som journalist sedan mitten av 90-talet. Sedan drygt tio år jobbar han på frilansbasis för press, radio och TV. En stor del av hans fokus har varit på olika politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige, bland annat i flera reportage de senaste åren för SVT:s Uppdrag granskning, Sveriges Radios Kaliber samt i egna böcker.

Han har skrivit flera böcker på temat: Extremister (Bokförlaget DN, 2007), Den svarte nazisten (Forum, 2010) och Jihad – svenskarna i de islamistiska terrornätverken (Reporto, 2012). 2016 gav han ut en kraftigt omarbetad nyutgåva av Jihad under titeln Svenska IS-krigare – Från al-Qaida till Jihadi cool (Fri Tanke).

Magnus Sandelin har ingått i det expertråd som var knutet till den av regeringen tillsatta utredningen ”Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism”. Han har ett ”Certificate in Terrorism Studies” vid universitet i St Andrews, Skottland.

Vid sidan om uppdrag som journalist föreläser han del om politisk extremism.