Facebook
Facebook
Google+
https://www.magnussandelin.se/skatteutredningar-slar-mot-svenska-terrornatverk
Follow by Email
RSS

Bild 1 Bild 2En rättegång förra veckan var bland det viktigaste som hänt på länge för att bekämpa de jihadistiska terrornätverken i Sverige. Jag tänker inte på rättegången mot den 20-årige man som åtalats för att ha planerat ett självmordsdåd, utan på en helt annan historia som hamnat mer i skymundan.

I centrum står två personer som båda är aktiva våldsbejakande islamister. Den ene mannen, en 20-åring, är son till den svenske al-Qaidaledaren Mohammed Moummou, som dödades i Irak 2008. Den andre mannen, en 27-åring, är universitetsutbildad ekonom och har jobbat en kortare period på Skatteverket. Båda männen har enligt olika källor varit i Syrien för jihad.

Fallet är ett typexempel på hur finansiering från Sverige av terrorism i exempelvis Syrien och Irak kan gå till idag.

Tillsammans bildade de två männen ett bolag 2014 för handel med datorer, mobiltelefoner och liknande varor. Men enligt polis och åklagare var syftet med bolaget att tillgodogöra sig stora summor pengar som annars skulle ha gått till skatt, genom momsbedrägeri. Man misstänker också att upplägget varit ett sätt att tvätta pengar som härrör från ekonomisk brottslighet.

Under januari 2015 gick ett 20-tal transaktioner på sammanlagt 15 miljoner kronor från männens bolag till mottagare i Lettland och Turkiet. Var pengarna slutligen har hamnat är oklart. Det är mycket svårt att bevisa att pengar gått till terrorverksamhet, och därför har vi bara ett sådant mål i Sverige som lett till fällande domar (2005). Istället har svenska myndigheter börjat utreda kända extremister för andra brott eller otillbörligheter som är lättare att bevisa. Modellen är samma som amerikanska myndigheter på 1920-talet använde för att få maffiabossen Al Capone bakom lås och bom. Enligt Dagens Nyheter har Skatteverket mot den bakgrunden startat utredningar mot 77 personer i de här extremistiska nätverken, ofta efter tips från Säkerhetspolisen. Jag tror att det är en framgångsrik metod för att försvaga nätverken och dess verksamhet.

Förra veckan ställdes 20-åringen och 27-åringen alltså inför rätta för grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri. Utredningen ger en inblick i en del av de våldsbejakande islamistiska nätverken i Sverige. Flera av de namn som förekommer i härvan är välbekanta i de här sammanhangen. Jag ska ta upp ett par av dem.

En 29-årig man ska enligt utredningen också ha varit inblandad i bolaget, men honom har utredarna inte fått tag på. Jag träffade honom, och även den huvudåtalade 27-åringen, våren 2014 när jag gjorde ett oannonserat besök på ett möte som al-Taqwa ungdomsförening hade i Skärholmens moské. Besöket var del i researchen inför ett reportage för SVT:s Uppdrag granskning om en annan svensk jihadist. Al-Taqwa ungdomsförening är en inofficiell sammanslutning av jihadinriktade salafister i några av Stockholms förorter, och 29-åringen var en av de drivande personerna där. Han har akademikerbakgrund, och har blivit av med ett säkerhetsklassat jobb på ett telekombolag efter att arbetsgivaren gjort en kontroll hos Säkerhetspolisen (enligt en anmälan som han själv har gjort till DO). Mannen bedömdes alltså vara en säkerhetsrisk. När jag träffade honom gav han ett mycket intelligent och propert intryck.

Vid mötet i moskén ställde jag frågor om al-Taqwa ungdomsförening och inställningen till ett par mycket extrema al-Qaidaideologer som företrädare för föreningen hade hyllat, bland annat saudiern Nasir al-Fadh. Under samtalet tog 29-åringen ideologerna i försvar. Jag frågade också efter 27-åringen, som jag då inte hade något ansikte på. Plötsligt reste sig en man som suttit på golvet och sprang ut från lokalen. Det var alltså den nu åtalade mannen som har haft en anställning på Skatteverket. Även han har uttryckt mycket extrema sympatier på nätet, och säkra källor från bland annat Syrien uppger att han utbildats i träningsläger där.

Ytterligare en person som förekommer i utredningen är en 30-årig man från Göteborg som stått åtalad för att ha planerat mord på konstnären Lars Vilks (det så kallade Röda stenfallet). Han friades från de misstankarna i både tingsrätt och hovrätt, men journalistkåren i stort hade även bestämt sig för att han inte heller var våldsbejakande islamist utan hade gripits av Säpo enbart på grund av att han är muslim. Han var ordförande i en bidragsberättigad förening och reportrar och andra imponerades av hans vältalighet under rättegången. I en tidning fick han frågan om han inte skulle satsa på en politisk karriär…

Men hos mannen hade polisen hittat stora mängder våldsbejakande propaganda för bland annat al-Qaida och al-Shabaab. Mannens profilbild på facebook är också Somalias karta målad i den klassiska svartvita jihadistflaggan. En tid efter den friande domen dömdes 30-åringen också för att ha hotat en kvinna till livet. För att understryka allvaret i mordhotet hade mannen sagt till henne att han är en ”jihadkrigare”.

I det nu aktuella målet är han misstänkt för medhjälp till grovt skattebrott.

Dom har ännu inte fallit, och männen nekar till brott.

De jihadistiska nätverken i Sverige sträcker sig alltså mellan olika städer. I de här konkreta fallen handlar det, bland annat, om välutbildade personer med stor social kompetens som vid flera tillfällen lyckats dupera omgivningen. Det är inte heller första gången som personer i de här nätverken åtalats för den här typen av brott. För ett par år sedan dömdes bland annat den radikala Göteborgspredikanten Anas Khalifa till fängelse för grovt skattebrott m.m. efter ett liknande upplägg som i det nu aktuella målet. Även i det målet hade stora summor pengar skickats utomlands, men i vems fickor de slutligen hamnat var även där oklart.

Dela gärna artikeln på sociala medier så att fler får läsa den: