Facebook
Facebook
Google+
https://www.magnussandelin.se/terrorpropaganda-saldes-pa-konferenser
Follow by Email
RSS

En dag i slutet av november förra året färdades några män i en bil från Göteborg till Malmö. De var på väg till en muslimsk temadag, men en av männen hade också för avsikt att sprida våldsbejakande propaganda.

Med sig i bilen hade mannen en kartong CD-skivor med samtliga föreläsningar av den extreme predikanten Anwar al-Awlaki, för att sälja på temadagen. CD-skivorna hade han köpt in för ett enda syfte, att ”öka förståelsen för vår Ummahs tillstånd och att nå ut till varje muslimsk hem”.

Mannens egen bild av de CD-skivor med Awlakis föreläsningar som han skulle sälja på en temadag i Malmö.

USA har kallat Anwar al-Awlaki för ”en av al-Qaidas farligaste terrorister”. Han har inspirerat gärningsmännen bakom en rad terrordåd, och trots att han inte lever längre (han dödades av USA i Jemen 2011) anses hans föreläsningar fortfarande vara en mycket stor inspirationskälla för terrorism och personer från Väst som ansluter till Islamiska staten.

En mycket stor del av rekryteringen och propagandan för IS och annan våldsbejakande islamism sker genom sociala medier på internet. Men även den propaganda som sker från mun till mun och hand till hand är betydelsefull.

Propagandisterna och rekryterarna verkar inte i egna rum, utan finns där ungdomar och andra muslimer finns. I föreningar, moskéer, kaféer och vid föreläsningar. Oftast i sammanhang som inte är uttalat våldsbejakande, men däremot med en salafistisk, bokstavstrogen, tolkning av islam.

Jag ska ge några exempel.

Temadagen som männen ovan var på väg till i Malmö i november 2014 arrangerades av organisationen ”Islamisk Information Center”. Föreläsare var flera svenska predikanter med salafistisk inriktning.

Mannen med CD-skivorna har på sociala medier uttryckt starka sympatier för Islamiska staten.

Även hustrun sprider propaganda

Det framgår att han bor/har bott i någon av Göteborgs nordöstra förorter. På bilder ser han ut att vara mellan 20 och 30 år. Han är gift och har barn. Sedan en tid tillbaka har han tagit bort sitt konto från facebook.

Även mannens fru har varit delaktig i spridandet av propagandan. Hennes roll har varit att nå ut till kvinnorna. Förra våren berättade hon om det på sin facebooksida:

”Det är såhär att min man och en broder har ett projekt på gång. Syftet bakom detta projekt är att öka kunskapen hos muslimerna samt att öka förståelsen för vår Ummahs tillstånd och att nå ut till varje muslimsk hem. Det är en kollektion på två Cd-skivor om allt Shaykhen (Anwar al-Awlaki, min anm.) föreläst om samt ett flygblad om Shaykhens liv i korta drag bl.a om vilka lärda som gett honom tazkiya. Den första lådan går till Systrar i Göteborg. Om det finns systrar som är intresserade ifrån andra städer kan ni kontakta mig. För att underlätta arbetet för oss hade det varit bra om syskon gick ihop från respektive städer och beställer tillsammans för att sedan dela ut i sina städer. För 1500kr får man 100st och pengarna går endast till materialet CD:en är gratis. För övriga frågor är ni välkomna att kontakta mig.”

Muslimsk aktivist propagerar i hemlighet

Ett annat exempel på hur våldsbejakande propaganda sprids i anslutning till annan, ”icke-militant” verksamhet är en 21-årig man i Rinkeby som är mycket aktiv inom så kallad muslimsk Dawah (kallelse till islam). Men i slutna rum är han även en stark förespråkare för militant jihad. I en hemlig facebookgrupp argumenterade han nyligen för att kvinnor ska emigrera till IS-kontrollerade områden.

Skriften som marknadsförs av aktivisten i Rinkeby uppmanar kvinnor att inte vara ett hinder när deras män vill göra väpnad jihad.

Det framgår genom mannens egna bilder att han trycker och distribuerar broschyrer som informerar om islam. Men han visar också, i den hemliga gruppen, hur han har tryckt en skrift med titeln ”The role of the women in fighting the enemies”. I den uppmanas muslimska kvinnor att inte vara ett hinder för de män som vill resa och göra jihad:

”The least of what is asked from you is that you remain silent when the men leave for Jihad, and that you are satisfied with what Allah has commanded. And know, that when you keep the men away from Jihad, be they your sons or your husband or your brothers or other than them, then that it is a form of hindering people from the Path of Allah, and Allah will never be pleased with that.”

Detta är alltså propaganda som sprids i ”icke-våldsbejakande” sammanhang, eller av personer som utåt försöker hålla en låg profil om sin extremistiska övertygelse.

Propaganda såldes hos bidragsberättigad organisation

Ett tredje exempel hämtar jag från förundersökningen kring de misstänkta mordplanerna mot Lars Vilks i Göteborg för några år sedan. Säkerhetspolisen hade beslagtagit CD-skivor med föreläsningar av Anwar al-Awlaki hos en av de misstänkta.

Var hade den misstänkte fått tag på de inspelade föreläsningarna? Jo, enligt hans egna uppgifter var det på en konferens arrangerad av (den nu nedlagda) organisationen TUFF (Troende unga framtida förebilder), som fick bidrag från Göteborgs stad.

De organisationer dit våldsbejakande extremister ofta söker sig har naturligtvis ett mycket stort ansvar för att hålla rent åt det hållet. Men där brister det uppenbarligen.

Ett fjärde exempel är TUFF:s efterföljare i Göteborg, Sveriges Förenade Muslimer, som uppmärksammades i SVT:s Uppdrag granskning i våras. Föreningen, som också får kommunala bidrag, har flera gånger anlitat al-Qaida- eller IS-sympatisörer i olika sammanhang.

Dela gärna artikeln på sociala medier så att fler får läsa den: