Facebook
Facebook
Google+
https://www.magnussandelin.se/upprop
Follow by Email
RSS

Med det här uppropet vädjar jag, Peter Gustavsson, om penningdonationer till den nybildade Insamlingsstiftelsen Doku för att stödja granskande journalistik om den radikala islamistiska miljön.

Pengar som inkommer genom detta upprop ska förvaltas av en styrelse i enlighet med Insamlingsstiftelsen Dokus ändamål, som är att bedriva självständig, granskande journalistik och sprida kunskap om den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön ur ett i huvudsak svenskt perspektiv. Målet är att skapa en djupare insikt och förståelse i samhället för hur den våldsbejakande/radikala islamistiska miljön fungerar och tar sig uttryck. Verksamheten skall främst bedrivas genom att via offentliga och publika kanaler publicera initierad journalistik. Donationer kan sättas in på konto i Swedbank: 8032-5, 04344754-9 (Insamlingsstiftelsen Doku).

Peter Gustavsson, stiftare

Dela gärna artikeln på sociala medier så att fler får läsa den: